Schrijvers archief Carréma

doorCarréma

Noodmaatregelen overheid

Er is weer aanvullende informatie afgegeven door minister Koolmees inzake de financiële compensatie als gevolg van het coronavirus. De minister heeft vanochtend in een persconferentie aangegeven dat er een aantal zaken verder uitgewerkt zijn en daardoor ook veranderen. Onderstaand treft u een link naar een informatiepagina van de Rijksoverheid. Hierin staat duidelijk omschreven hoe de nieuwe regeling NOW werkt. Deze regeling is een aanpassing op de regeling werktijdverkorting.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

doorCarréma

Maatregelen coronavirus

In verband met het coronavirus hebben wij als organisatie besloten om ons personeel vanuit hun thuislocatie te laten werken. Tevens zullen wij alle meetings annuleren.

Directie Carréma B.V.

doorCarréma

Sectorindeling per direct niet meer mogelijk met terugwerkende kracht

Het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, is sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Belastingdienst.

Er is een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling en het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen is snel gestegen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken.

De maatregelen gaan per direct in. De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld.

Dat schrijft de minister mede namens staatssecretaris Snel van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Raad van State
De ministerraad heeft er vrijdag mee ingestemd om de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State te sturen. Een van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft.

Om voor het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, past minister Koolmees een aantal regels al per direct aan met onderstaande drie maatregelen.

De maatregelen zullen terugwerken tot 29 juni 2018, 17.00 uur.

Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
Tot op heden konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) te worden ingedeeld in een andere sector. Het was ook mogelijk om over die periode betaalde premies terug te krijgen. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk en kan de sectorindeling alleen nog gewijzigd worden per een datum in de toekomst. Een uitzondering geldt voor werkgevers die door een verkeerde indeling te weinig premies hebben betaald: bij hen kan de Belastingdienst de indeling wel met terugwerkende kracht veranderen.

Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Met een gesplitste aansluiting kon een werkgever op zijn verzoek voor verschillende delen van zijn onderneming in verschillende sectoren zijn ingedeeld. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Op verzoek konden werkgevers binnen een concern, nevenbedrijven en instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Deze maatregelen worden verder toegelicht in de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid 29 juni 2018

 

doorCarréma

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft 5 juli 2018 ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Voor de wet is iedereen immers gelijk. Maar door werkgevers wordt de optelsom van financiële verplichtingen als zwaar en onredelijk ervaren. Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen.

Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF). Hier staat een verhoging van de uniforme AWF-premie tegenover.
Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de CAO voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Bron Ministerie van SZW 5 juli 2018

doorCarréma

Doen waar we echt goed in zijn!

doorCarréma

AFAS gebruikers stappen over op nieuwe template

In de afgelopen periode is gebleken dat bij iedere uitrol van een nieuwe build er weer nieuwe functionaliteiten bij zijn gekomen. Echter zijn deze functionaliteiten alleen beschikbaar en doorontwikkeld voor de nieuwste versie. Om een en ander geregeld te krijgen in een oudere versie vergt veel inrichtingswerk. Daarnaast is AFAS bezig om de nieuwe templates zo te maken, zodat er weinig tot geen inrichtingswerk nodig is.

In bijgesloten portal hoeft eigenlijk alleen nog maar naar look & feel gekeken te worden en eventueel menu-items uit te vinken, omdat ze nog niet ingezet hoeven te worden.

Wij helpen organisaties die de overstap willen maken om zo gebruik te kunnen maken van de nieuwste mogelijkheden.